You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Thư viện > Ca khúc hàng Việt

Thứ Tư, 16/04/2014, 59:17 GMT+0700

Bài hát "Mình dùng hàng Việt Nam" - Hoài An

00:18 | 02/02/2010

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoài An

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Lời bài hát:

"Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.
Lòng yêu nước tự lực tự cường.
Hàng Việt Nam ngày thêm chất lượng.
Hàng Việt Nam mọi miền quê hương.

Từ mua sắm mình dùng hàng Việt Nam.
Từ ăn uống vật dụng hàng ngày.
Từ bao công trình ta xây dựng.
Hàng Việt Nam mọi miền quê hương.

Hãy nắm tay đoàn kết hết lòng.
Ưu tiên hàng Việt Nam trong cộng đồng.
Niềm tin yêu thương, lòng tự hào quê hương.
Người Việt Nam mình dùng hàng Việt Nam

Hãy nắm tay đoàn kết hết lòng.
Ưu tiên hàng Việt Nam trong cộng đồng.
Niềm tin yêu thương, lòng tự hào quê hương.

Hàng Việt Nam mình đi khắp năm châu. "

0


Ý kiến bạn đọc

    Ý kiến của bạn